Ordningsregler

Avgift

Avgiften ska betalas månadsvis i förskott, senast den sista i månaden. Avier får du av Fastum AB.

Fastigheten
Vid frågor rörande fastigheten kontakta Curt Fredriksson, Norra vägen 2  mobil 070-6709914.

Föreningslokal
I källaren på Norra vägen har en föreningslokal iordningställts. Denna lokal kan nyttjas av de boende för att användas vid mindre fester och dylikt. Lokalen är utrustad med bord och stolar samt porslin. Ta kontakt med någon i styrelsen för mer information.

Tvättstugor
Bokningslistor till tvättstugorna finns uppsatta vid:

Råsundavägen – utanför tvättstugan
Norra vägen – anslagstavlan på entréplanet

Tvättmaskinerna är till för tvätt av kläder och inget annat.

Tvätt av tunga textilier såsom mattor är inte tillåtet.

Tvättstugan ska städas efter användning.

Vindsförråd
Vindsförrådet ska vara märkt med ägarens lägenhetsnummer.

Förvaring av föremål utanför vindsförråden är absolut förbjudet på grund av brandskyddsregler.

Trapphus
På grund av brandskyddsregler får inga föremål förvaras i trapphusen.

Sophantering
Sopnedkasten är stängda. Hushållssopor kastas i därför avsedd behållare utanför respektive trappuppgång. Soppåsen får ej lämnas i trapphuset i väntan på transport till behållaren.

Källsortering
Tidningar och gamla telefonkataloger läggs i gröna behållaren som finns uppställd utanför varje port.
Förpackningar av papper, glas, metall och plast kan lämnas på källsorteringsstationen, Södra Långgatan.
Miljöfarligt avfall lämnas till en ÅVC, tex  ÅVC Bromma på Linta gårdsväg 16 i Bromma

Allmänt
Vi tar hänsyn till våra grannar. Mellan klockan 22:00 och 07:00 spelar vi inte musik på hög volym eller utför störande reparationer och underhåll.
Blomlådor på balkonger får ej vara hängande på balkongräckets utsida.
Vi hjälps åt att hålla snyggt och fräscht i trapphus och runt portarna.

I övrigt hänvisas till föreningens stadgar.