Föreningen

Bildad år 1994
Status Äkta förening
Beslut av större reparationer för fastigheten Nej
Beslut av avgiftshöjningar Nej
Planerade ändringar i villkoren för föreningen lån Inga i dagsläget
Föreningens förvaltare Kameral förvaltare Fastum AB
Accepterar föreningen juridiska personer som medlem vid förvärv av bostadsrätt för bostadsändamål Nej
Registrering av ekonomisk plan år 1994-04-18

Hyresgäster

Föreningen har i dagsläget 1 hyresrätt. Dessutom så finns även Studios 301, SAE Institute samt stokab i vårt register över hyresgäster.