Lokaler

Föreningen tillhandahåller ett antal lokaler för medlemmar och hyresgäster. Förutom allmänna lokaler har även styrelsen en egen lokal på Norra vägen 2.

Tvättstuga

Föreningen har två tvättstugor, en i varje uppgång. Tvättstugorna innehåller två stycken tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkrum samt en mangel.

Tvättpassen bokas på norra vägen i uppsatt bokningslista och på Råsundavägen med låskolv i bokningstavlan.

Var och en ansvarar för att tvättstugan är i gott och fräscht skick.

Cykelrum

Föreningen har två cykelrum. Ett i vardera fastighet. I cykelrummet får endast cyklar förvaras. Mopeder och andra förbrännings drivna fordon får inte förvaras i cykelrummen på grund av brandrisken.
Samlingslokalen Norra vägen 2
Regler vid nyttjande

Alla hyresgäster och medlemmar i föreningen har möjlighet att hyra samlingslokalen. Bokningen sker på bokningslistan på dörren eller via kontaktformuläret.

En avgift på 100 kronor tas ut när nyckeln hämtas. Avgiften är tänkt att täcka rullande utgifter för lokalen, såsom städmaterial och hushållsartiklar mm. Nyckeln kvitteras ut hos Curt Fredriksson, Norra vägen 2.

Vi ber er att vara aktsamma med ljudvolymen i lokalen efter klockan 22.00 med hänsyn till övriga boende i huset.

Lokalen ska lämnas i städat skick senast 12.00 efterföljande dag. Om något i lokalen skadas eller går sönder under utlåningen ska detta rapporteras till Styrelsen.

Rökning i lokalen och trapphuset är förbjuden. Rökare hänvisas i första hand till vår trädgård på baksidan av huset. Det finns en dörr till denna direkt från källaren

Den som lånar lokalen är ansvarig för att alla närvarande följer föreningens regler.

Lokalen kan även nyttjas som övernattningslokal för nära och kära.

Sakförteckning

tre stycken bord med löstagbara ben.
24 stolar.
24 uppsättningar av flata tallrikar, skålar, anisetter, vinglas, ölglas och bestick.
2 kaffetermosar
Tillbringare
Ljushållare och värmeljus
Knivar, osthyvel mm.

Vindsförråd
Följande regler gäller i BRF SLADDEN 4 och 7

Alla medlemmar och hyresgäster har rätt till 1 förråd.
Man behåller det förråd man tilldelats före renoveringen om inget annat avtalats med annan medlem eller hyresgäst.
Etiketten med lägenhetsnummer placeras i etiketthållaren ovanför dörren till varje förråd.
Gemensamma gångar hålls rena och snygga.

Det är förbjudet att

Enligt Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, att förvara brandfarliga och explosiva vätskor, gaser och annat brandfarligt i vindsförrådet. Är innehållet brandfarligt står det oftast på förpackningen. Mer information om lagen finns att läsa på http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880868.htm

Flytta in och ut saker från vinden efter klockan 22:00

För allas trevnad

Ingen förvaring får förekomma i föreningens gemensamma utrymmen.