Fastigheten

Fastigheter Sladden 4 och Sladden 7
Adress Råsundavägen 45/Klövervägen 1/Norra vägen 2
Kommundel Vasalund
Kommun SOLNA
Län Stockholm
Planbestämmelser Detaljplan fastställd 1975-10-09
Tomt Sladden 4: Tomt om 780 m2 å fri och egen grund
Sladden 7: Tomt om 925 m2 å fri och egen grund
Byggnad Bygglov beviljade för Sladden 4 1940-11-06 och för Sladden 7 1944-04-13. Därefter ha bygglov beviljats för diverse ombyggnadsåtgärder.
Byggnadstyp Flerbostadshus med lokaler.
Bruksarea Bostäder ca 2054 m2
Lokaler ca 1123,2 m2
Källare Källaren inrymmer förråd/lager 2 stycken tvättstugor och 2 stycken undercentraler för fjärrvärme.
Vind På vinden finns piskbalkong (norra vägen), vindslägenheter samt vindsförråd.
Undergrund Berg
Grundläggning Betongplintar till fast berg
Grundmurar Betong
Ytterväggar 1 1/2 stens tegelmurverk
Bärande innerväggar Tegelmurverk
Bjälklag över kv Betong
Bjälklag i över Betong
Yttertak Skivtäckning med målad, galvaniserad plåt.
Utvändig beslagning Målad, galvaniserad plåt
Fotrännor/Stuprör Målad, galvaniserad plåt och lackerad plåt
Balkonger Betongbalkonger
Fönster Snickerier i målat trä, 3 glas.
Fasader Puts
Trapphus Trapplöp och planer i marmor. Entréväggar i marmor. Väggar och tak i trapphus i målat puts. Ett trapphus i var fastighet.
Hiss En hiss för 4 personer i varje trapphus.
Övrigt Lägenhet Det största lägenheterna har öppen spis.
Lokaler I den f d biograflokalen finns en modern musikinspelningsstudio. Lokalen är inredd av hyresgästen på egen bekostnad.
Tvättstuga I varje fastighet finns en tvättstuga med torkrum och mangel. Tvättstugan har två tvättmaskiner och rostfri tvättho. Golven är belagda med sintrade plattor. Väggarna har kakel till 1,2 m höjd.
Sophantering Sopkärl på gården.
Uppvärmning Centralvärme och varmvatten från egen undercentral för fjärrvärme med reglerautomatik i varje fastighet.
Ventilation Lägenheterna har självdragsventilation. Musikstudion har egen mekanisk till och frånluftsventilation.
Installationer Fastigheterna är anslutna till kommunens nät för fjärrvärme, el, gas, vatten och avlopp.
Servitut Sladden 4 Villaservitut från 1939 till förmån för Råsunda 1:32
Servitut Sladden 7 Villaservitut från 1939 till förmån för Råsunda 1:32
Gemensamma anordningar Tvättstuga, piskbalkong och samlingslokal.

 

Fastighetsskötsel

Fastigheten sköts i egen regi.
Vid eventuella frågor kontakta ordförande Curt Fredriksson: 070-6709914