Viktigt Meddelande till alla boende

Föreningen byter ekonomisk förvaltare 01jan 2018 till

Kameral Förvaltare
Svenska Bolån AB, Fannys väg 5, 131 54 Nacka
Tfn: 08-660 12 00 eller 0708-20 34 20
E-post: info@svenskabolan.se

Nytt bankgiro är 5241-2640

Styrelsen önskar alla en God Jul o Gott Nytt År

Ev. frågor kontakta ordf. Curt Fredriksson 070 6709914