Kallelse till årsmöte för Brf Sladden 4 och 7

Datum 12maj, 2015 kl 19.00
Plats; föreningens lokal på nb Norra vägen 2 samma portkod i båda fastigheterna.

Handlingar kommer att finnas på plats och vid förfrågan ca 2veckor innan mötet.

Välkommen
Mvh Styrelsen